Obraz do aukce na sbírku pro Ukrajinu

Mariupolská Madona, A3. Byl vydražen za 18 000,- a celý výtěžek šel na pomoc napadené zemi.


Obrazy na zakázku

Kreslím portréty zvířat či jiné obrazy. V případě zájmu mne kontaktujte. Zde jsou ukázky prodaných děl:

Zhotovuji portréty psů a dalších domácích mazlíčků či chovaných nebo volně žijících zvířat. Jelikož jsem žila několik let v záchranné stanici pro dravce a sovy, kde jsme měli i ovečky, mám zvířata "v oku". Technika akvarelová pastelka, dle domluvy může být i akvarelová tužka.

Často kreslím kulturní památky a pěknou architekturu. Největší slabost mám pro kostely nebo jiné esteticky zdařilé stavby obklopené přírodou. Toto byla ilustrace pro Regia, technika akvarelová tužka. Níže mj. ukázky z kalendáře pro hrad Sovinec, kde jsem jistý čas pobývala.

Co se ilustrací týče, nejraději mám krom zvířat historická témata, pověsti a pohádky. Výše je ilustrace pro můj článek o historii medicíny (Stetoskop), technika umělecká pastelka. Pověsti o strašidlech staré Prahy pro nakladatelství Plot jsem ilustrovala kompletně v tuši, technika bývá dohodou.

Naučné ilustrace pro ochranu přírody

Prvních šest obrazů je Cesta palmového oleje. Popisují současný vážný problém v zemích poblíž rovníku a globální souvislosti. Níže jsou různé letáky a popisné kresby a (výjimečně i) malby o fauně a floře.

Moje "ryzí" tvorba

Vlastní fantazie, jen výjimečně na něčí zadání. Prvních 7 kreseb jsou moje kresby z - nácti let. Začínala jsem s tužkou, tuší a s uměleckou pastelkou. Později jsem nalezla zalíbení hlavně v akvarelové pastelce. Výjimku tvoří výstava obrazů věnovaná problému domácího násilí, což byly formáty A2 uhlem.