Besedy o půdě

 Bez půdy by nebylo života. Naši předkové skládali o "rodné hroudě" písně, nazývali ji matkou. Čerpám informace od vědců a dalších odborníků, za doprovodu autoharfy přináším příběhy o historii vztahu člověka k půdě a krajině v běhu tisíciletí. Pojďme si spolu povídat o minulosti i současnosti. O polích, zahradách, lesích i řekách. O různých místech na planetě... A zazpívat si!


Jako pomocníky k besedám si beru své ilustrace...Projděte se se mnou historií vztahu člověka k půdě. A také rozvojem strojů a zařízení nebo hnojiv... Témat je velmi mnoho a všechna mají souvislost s dnešní dobou a s budoucností našich dětí.